اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                           مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

دوشنبه 1397/11/29 ساعت 14:30

عنوان

یادداشت

مطالعات و پژوهش، اولین و پایدارترین گام در راستای تحقق شهری انسان‌محور است. ادارۀ مطالعات و پژوهش شهرداری رشت، به‌ منظور ترویج و توسعۀ مطالعات و پژوهش در حوزۀ شهرشناسی، شهرگرایی و شهرسازی، با تأکید بر رویکرد بازآفرینی شهری پایدار، با نگاهی ویژه به جغرافیای شهر رشت و بهره‌گیری از دیگر تجارب و سوابق داخلی و جهانی، «مجموعۀ بازآفرینی شهری پایدار» را به انتشار می­رساند. این مجموعه در قالب تألیف، تدوین، گردآوری، مستندسازی، مطالعات تطبیقی و ترجمه، محورها و مضامین ذیل را دنبال می‌نماید:

مجموعۀ مطالعات در حوزۀ توسعۀ شهری پایدار با تأکید بر دو مضمون اصلی: بازآفرینی شهری پایدار، و شهر خلاق. مجموعۀ مطالعات در حوزۀ توسعۀ گردشگری پایدار. بسط و گسترش اندیشۀ ایرانشهر. مجموعۀ مطالعات در حوزۀ گیلان‌شناسی و رشت‌شناسی. مجموعۀ مطالعات در حوزۀ آموزش شهروندی. مجموعۀ مطالعات تخصصی در حوزۀ برنامه­ریزی ‌شهری، طراحی ­شهری و معماری. تحلیل و بررسی اسناد توسعۀ شهری. انتشار نتایج پایان‌نامه­ها و طرح­های پژوهشی.

 

تصویر

نام کتاب

برندسازی شهری در بستر بازآفرینی شهر رشت جلد اول:  «دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و مصادیق»

مجموعۀ بازآفرینی شهری پایدار  برندسازی شهری در بستر بازآفرینی شهر رشت جلددوم: رشت، شهر جشنواره‌ها

تلخیص پایان‌نامه‌های حوزه‌ی مدیریت شهری

شهرهای فردا چالش ها، چشم اندازها، راه های پیش رو

گردشگری و گَسترونومی

دستورالعمل بهره‌برداری از لندفیل

راهنمای گردشگری شهر خلاق رشت