اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

نشست های تخصصی

برگزاری نشست های تخصصی در سال 1396:

 

  1. برگزاری سلسله نشست های «شهر خلاق»
  2. برگزاری بخشی از جلسات سلسله نشست‌های اندیشه‌ ایرانشهر در شهر رشت با موضوع (شهر خلاق در اندیشه ایرانشهر)
  3. برگزاری جلسات نقد کتاب‌های مجموعه‌ بازآفرینی شهری پایدار