اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

عنوان

ردیف

نام مقاله

محل انتشار

1

راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه گردشگری شهری و بهبود فضای کسب وکار

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

2

بررسی جایگاه زنان در فرایند بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: شهر رشت)

نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، آذر ۹۵

3

ارزیابی نقش بازآفرینی شهری بر مدیریت شهری پایدار( مطالعه موردی: شهر رشت)، با نظرسنجی صورت گرفته از کارشناسان خبره شهرداری رشت

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

4

اولویت بندی پیش ران های توسعه ی شهر خلاق خوراک شناسی رشت، با نظرسنجی صورت گرفته از کارشناسان خبره شهرداری رشت

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

5

راهبردهای توسعه گردشگری پایدار شهر رشت، با نظرسنجی صورت گرفته از کارشناسان خبره شهرداری رشت.

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

6

ارزیابی نقش آسایش محیطی پیاده‌راه بافت مرکزی شهر رشت بر میزان رضایت‌مندی و هویت‌مندی شهروندان، در نخستین پروژه‌ی بازآفرینی شهری در ایران

دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت