اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

طرح های مطالعات و پژوهشی

انعقاد قرارداد مطالعاتی و تهیه و اعلام نظر در خصوص شرح خدمات طرح های مطالعات و پژوهشی:

 

ردیف

نام پروژه

مجری

تاریخ شروع قرارداد

مدت زمان قرارداد

1

برنامه عملیاتی گردشگری سلامت شهرداری رشت

دانشگاه گیلان

26/12/95

8 ماه

2

ساماندهی و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر اجتماعی در شهر رشت

دانشگاه گیلان

26/12/95

6 ماه

3

بررسی منابع انتشار آلاینده صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی صدا با محوریت مدیریت فضای سبز در شهر رشت

دانشگاه آزاد لاهیجان

16/11/95

5 ماه

4

مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تالاب عینک

دانشگاه آزاد لاهیجان

29/10/1395

12 ماه