اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

شرح وظایف ادارۀ مطالعات و پژوهش

شرح وظایف ادارۀ مطالعات و پژوهش

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.
 • نیازسنجی و تهیه طرح های پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز شهرداری.
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی طرح های پژوهشی.
 • ایجاد بستر تعامل و همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در رابطه با نیازهای پژوهشی شهرداری.
 • ایجاد زمینه های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز شهرداری و سازمان های وابسته و انجام پژوهش های موردی .
 • بررسی و اظهار نظر درباره طرح های پژوهشی مورد نیاز و آماده سازی آن جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.
 • پی گیری مراحل تایید و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی واحدهای تابعه شهرداری و ابلاغ به مشاور.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات شورای پژوهشی در ارتباط با طرح های پژوهشی .
 • همکاری در تنظیم قرارداد و نظارت بر طرح های پژوهشی .
 • نظارت و پیگری فرآیند امور پژوهشی تا حصول نتیجه نهایی.
 • تهیه گزارش های لازم از طرح های پژوهشی و ارایه به مسئولین ذیربط و نیز اطلاع رسانی عمومی.
 • نظارت بر اجرایی شدن طرح های پژوهشی واحد های مربوطه پس از ابلاغ و تهیه گزارش های لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرح های مزبور .
 • پیگیری کلیه مصوبات شورای پژوهش و ارایه گزارش نتایج حاصله به شورا.
 • حمايت از روند تجاري سازي فعاليت‌هاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده‌ها و فناوري‌هاي جديد، شامل تمام فرايندهاي مرتبط، از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاري فناوري، اعطاي امتياز، انتقال و انتشار، پرداخت حق الامتياز، جذب سرمايه و منابع و همچنين خدمات پشتيباني تخصصي در حوزه فناوري‌هاي راهبردي.
 • انجام پژوهش­‌های کاربردی در راستای توسعه فناوری‌های نوین.
 • انتقال، اشاعه، مستند سازی، جذب و بومی­‌سازی فناوری.
 • ارتقای فرهنگ نوآوری و توسعه‌­ی رقابت­پذیری در داخل و بیرون از شهرداری.
 • ایجاد زمینه­ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت.
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوریهای برتر و بومی.
 • تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با فناوریهای نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.
 • حمايت و سرمايه گذاري در توليد و تجاري‌سازي علم و فناوري در راستای تحقق اهداف شهرداری.
 • ارتباط با شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد در راستای حل مسائل پیش روی مدیریت شهری از طریق فناورهای نوین.
 • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحول فناورانه و نوآورانه در بخشها مختلف شهرداری.
 • تعاملات بین بخشهای مختلف شهرداری به منظور احصاء نیازهای فناوری آن ها در راستای رفع چالش های اساسی پیش‌رو.
 • تدوین فرآيندهاي انجام امور مربوط به فناوري های نوین در شهرداری.
 • حمايت از برگزاری سمينارها و کارگاه‌های فناورانه.
 • آینده پژوهی، توليد و نشر دانش در راستاي اهداف تعریف شده.
 • ایجاد بستر ارتباطی مستمر بین مراکز علمی و دانشگاهی.
 • اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و برنامه های مرتبط با فناوری‌های نوین.
 • تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه فناوریهای نوین.
 • توسعه ی شهر خلاق، طبقه‌ی خلاق و ایده‌های خلاق شهر رشت.
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعات افراد خلاق و ایده های خلاق و سرمایه گذاران داوطلب به حمایت از ایده های خلاق.
 • ترغيب و حمايت از بخش خصوصي در توسعه علم، پژوهش و فناوريهاي نوين  با هدف دستيابي به فناوري توليد محصولات و فرايندهاي نوين جهت بهره برداری در شهرداری.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.