اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

حمایت از پایان نامه ها

حمایت از پایان نامه‌ها

اولویت های مطالعاتی و پژوهشی سال  96-1395  شهرداری رشت، گروه مطالعات و پژوهش (پایان نامه‌ها)

  ردیف

     حوزه     پژوهشی

                                                                             عنوان مطالعاتی

1

بازآفرینی

کنکاشی در برنامه تسهیل بهسازی محلات فرودست(SUF) با تاکید بر بحث سرمایه گذاری زمین

2

ایجاد سرزندگی شبانه شهری بارویکرد طراحی فضاهای 24 ساعته

3

بررسی گردشگری حاشیه رودخانه های شهری با رویکرد طراحی پارک های تفریحی، مطالعه موردی محور زرجوب به پل عراق شهر رشت

4

طراحی باغ موزه تفریحی گردشگری با اولویت محور پل چمار سرا تا پل رازی

5

بازخوانی نقش اماکن مذهبی بافت قدیمی در بازآفرینی حیات تاریخی- فرهنگی بافت(حوزه فعالیت کلیه اماکن مذهبی موجود در بافت قدیمی)

6

طراحی محیط های تاریخی- طبیعی با رویکرد ترویج گردشگری(خواهر امام تالاب عینک )

7

طراحی مشارکتی پارک های موضوعی در محلات حاشیه نشین (پاسکیاب ،عینک، جماران، نخود چر) با تاکید برنقش کودک

8

مدیریت هوشمند پارکینگ ها بر مبنای فن آوری  اطلاعات به منظورافزایش بازده پارکینگ ها

9

افزایش کیفیت زندگی از طریق به کارگیری رهیافت بازآفرینی شهری جهت رویارویی با فقر شهری(حوزه فعالیت کلیه بافت های فرسوده و اسکان غیررسمی  به ویژه مکان هایی که از نظر اقتصادی ساکنان در سطح پایینی قرار دارند.)

10

تدوین سیاست های برنامه ریزانه در خصوص استفاده از اراضی بلااستفاده رها شده و بایر با تأکید بر رویکرد توسعه درونی، خواهر امام رشت

11

بررسی اثرات احداث بازارچه های محلی در جهت ساماندهی مشاغل غیر رسمی (حوزه فعالیت کلیه محلاتی که در آن ها این بازارچه ها احداث گردیده اند.)

12

مطالعه و شناسایی فرصت های کارآفرینی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات اسکان غیررسمی(حوزه فعالیت کلیه بافت هایی که در محلات غیر رسمی وجود دارد.)

13

شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری (حوزه فعالیت کلیه بافت های فرسوده به ویژه بافت های محدوده بازآفرینی و تاریخی)

14

ایجاد سرزندگی اجتماعی و اقتصادی از طریق تجهیز و توسعه فضای عمومی (حوزه فعالیت کلیه پروژه های بازآفرینی در داخل بافت که دارای فضاهای عمومی ناکارآمد یا رها شده هستند و یا پتانسیل هایی جهت ایجاد فضای عمومی دارند. همچنین شناسایی و پیشنهاد مکان هایی خارج از محدوده بازآفرینی)

15

رویکرد استفاده از کاتالیزورهای شهری در احیاء بافت های تاریخی و با ارزش شهری (حوزه فعالیت کلیه بافت های محدوده تاریخی رشت)

16

بررسی میزان پایداری محلات حاشیه نشین با رویکرد بازآفرینی شهری

17

اقتصادی

ارزیابی وضع موجود اقتصادی شهر رشت و ارائه راهکارهای ارتقاء آن بر مبنای گردشگری و با رویکرد اقتصاد مقاومتی

18

راهکارهای افزایش ظرفیت همکاری بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی شهر

19

ارائه ساز و کار بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر محلات حاشیه نشین (با اولویت بر محلات لاکان شهر، سلیمان داراب، بیانی، سیمکو، قلعه سرا، کوی امام رضا، حمیدیان)

20

بررسی عملکرد شهرداری رشت در توسعه اقتصاد پایدار شهری با تاکید بر نقش مجموعه میدان مرکزی شهر رشت و پیاده رو های اطراف آن

21

ارائه راهکارهایی جهت تبدیل میدان مرکزی میوه و تره بار رشت به مجموعه ای با قابلیت های اقتصادی متنوع در سطح منطقه ای

22

بررسی راهکارهای درآمدزایی پارک های شهری در شهر رشت

23

بررسی عوامل موثر بر توسعه روابط و استفاده از ظرفیت های شهرهای خواهرخوانده شهر رشت در توسعه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مدیریت شهری شهر رشت

24

تحلیل متغیرهای درآمدی موثر بر تامین مالی پایدار در شهرداری رشت

25

فرهنگی اجتماعی

ارائه راهکارهایی برای مطلوبیت پیاده راه بخش مرکزی شهر رشت به عنوان یک پیاده راه فراغتی و گردشگری

26

ارزیابی هویت محله های شهری با تأکید بر حفظ تعلق مکان (با اولویت بر محلات خواهر امام ساغریسازان، پیرسرا، چله خانه چهلتن، بازار باقرآباد)

27

ارائه راهکارهای اجرایی جهت توزیع متناسب خدمات عمومی در سطح محلات شهر رشت با تأکید بر افزایش کیفیت زندگی (با اولویت بر محلات نخود چر، پاسکیاب، دیانتی، کسبخ، کوی مهر)

28

نقش سمن ها، انجمن ها و گروه های مردمی و صنفی در مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر رشت

29

بررسی میزان آگاهی شهروندان شهر رشت در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی و راهکارهای تقویت آن با تأکید بر محلات کوی حسینی، علی آباد رجایی، حافظ آباد، پیرکلاچای، عینک، ولکس

30

ارائه راهکارهای جهت افزایش امنیت و رضایت سالمندان و معلولان در سطح محلات شهر رشت

31

ارائه راهکارهای اجرایی توسعه متوازن فرهنگی در سطح محلات شهر رشت

32

ارائه الگوی اخلاق شهروندی مبتنی بر سرمایه اجتماعی

33

محیط زیست

بررسی کمیت و کیفیت شیرابه مرکز دفن سراوان در فصول مختلف سال و تعیین روش­های تصفیه­پذیری آن

34

مدیریت بهینه سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری رشت در 55 محله شهر رشت

35

تدوین طرح پارکداری برای پارک های شهررشت با اولویت(پارک قدس، پارک ملت،پارک توحید،بوستان کشاورز، بوستان سیمرغ، بوستان مفاخر و پارک دانشجو)

36

جایگزینی گونه های گیاهی و درختی مناسب به جای گونه های نامناسب شهر رشت

37

شناسایی آفات و بیماریهای متداول فضای سبز شهر رشت و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کنترل آنها

38

شناسایی گونه های قابل انتقال و ارائه راهکارهای نوین جابجایی و انتقال درختان سطح شهر رشت

39

تحلیل مکانی - زمانی آلودگی صوتی در شهر رشت

40

بررسی علل و آسیب های آلودگی صوتی در شهر رشت و ارائه راهکارهای مدیریتی برای پیشگیری و رفع آن

41

بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آلودگی صوتی شهر رشت طی 5 سال اخیر

42

ارزيابي شاخص هاي آلودگي صوتي در  فضاهای شهر رشت

43

شبیه سازی کلان نگر آلاینده های ناشی از وسایط نقلیه موتوری در تقاطعات و شبکه معابر شهری.

44

شبیه سازی خرد نگر آلاینده های ناشی از وسایط نقلیه موتوری در تقاطعات و شبکه معابر شهری.

45

تاثیر الگوی حرکت وسایط نقلیه در میزان تولید آلاینده های ناشی از آنها.

46

الگوریتم بهینه سازی زمانبندی چراغ در شبکه معابر شهری براساس تابع کاهش آلاینده های ناشی از وسایط نقلیه موتوری مطالعه موردی یک شبکه با چند تقاطع چراغدار.

47

مقایسه تاثیر نوع تقاطعات ( همسطح- انواع آن ، غیر همسطح-انواع آن)  شهری بر میزان تولید آلاینده های ناشی از وسایط نقلیه.

48

بررسی نقش انعکاس نور ناشی از پوشش سقف ساختمانهای شهر رشت، در تغییر دما و اقلیم منطقه با تأکید بر سقف‌های حلبی.

49

ورزش و سلامت

بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای توسعه گردشگری سلامت در شهر رشت

50

بررسی نیازهای ورزشی و تفریحی محلات مختلف شهر رشت به تفکیک گروه های سنی و جنسی

51

تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (با اولویت بر محلات لاکان شهر، سلیمان داراب، بیانی، سیمکو، قلعه سرا، کوی امام رضا، حمیدیان)

52

بررسی چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در محلات مختلف شهر رشت با تأکید بر محلات کوی حسینی، علی آباد رجایی، حافظ آباد، پیرکلاچای، عینک، ولکس

53

شهر خلاق خوراک

نقش توسعه‌ی شهر خلاق خوراک رشت بر تحقق بازآفرینی شهری پایدار

54

نقش توسعه‌ی شهر خلاق خوراک رشت در فرآیند برندسازی شهری

55

راهکارهای توسعه گردشگری شهر رشت مبتنی بر خلاقیت در خوراک

56

نقش توسعه‌ی  تعاونی محور شهر خلاق خوراک رشت بر گسترش کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی زنان

57

نقش توسعه‌ی شهر خلاق خوراک رشت بر توسعه‌ی پایدار منطقه‌ی گیلان

58

استراتژی های توسعه‌ی گردشگری پایدار رشت مبتنی بر توسعه‌ی شهر خلاق خوراک

59

نقش توسعه‌ی شهر خلاق خوراک رشت بر توسعه‌ی اقتصاد خلاق منطقه‌ی گیلان

60

نقش شهر خلاق خوراک رشت بر گسترش شبکه‌ی شهرهای خلاق یونسکو در ایران