اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

تماس با اداره

شماره تماس

01333229249

شماره فکس

01333229249

آدرس

رشت، خیابان سعدی ، کوچه شهید فرقان بین، ساختمان شهرداری مرکز، مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

ایمیل

rpc@rasht.ir