اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

برنامه‌های پیش روی مدیریت

برنامه‌های پیش روی مدیریت نوسازی و تحول اداری

 

 • پیگیری تشکیل دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق ایران در رشت با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در ایران.
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری.
 • تشکیل کمیته های تخصصی پژوهش و اجرای کامل دستورالعمل اجرایی مطالعات و پژوهش در شهرداری رشت.
 • پیگیری انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در دست اجرا.
 • انجام امورات مربوط به دبیرخانه کمیته پژوهش و توسعه کلانشهرها.
 • پیگیری انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان گیلان.
 • تشکیل بانک الکترونیکی ایده و حمایت از ایده های شهروندی.
 • چاپ مقالات علمی در راستای توسعه علم ودانش مرتبط با نیازهای شهرداری.
 • چاپ کتاب های در دست اقدام و کتاب های مورد نیاز شهرداری.
 • بررسی منافع حاصل از حمایت شهرداری رشت از همایشها و گردهمایی ها.
 • محتوا سازی و اعلام نظر در خصوص برنامه ها و رویدادهای پیش بینی شده در راستای برندسازی شهر رشت.
 • برنامه ریزی جهت نحوه اقدام، مشارکت و هماهنگی با شبکه شهرهای خلاق یونسکو.
 • تشکیل کمیته راهبری شهر خلاق رشت مطابق دستورالعمل و فرایند مصوب.
 • گردآوری و ترجمه اسناد و گزارشهای شبکه شهرهای خلاق یونسکو.