برگزاری جلسه کمیته پژوهش در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت  


 

 

 

جلسه کمیته پژوهش ساعت 10 صبح امروز مورخ 98/6/12 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت با حضور علی رضا قانع، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، متین عاشوری، مدیر نوسازی و تحول اداری، هانی عسکری، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت، نرجس محجوب، رئیس اداره مطالعات و پژوهش، محمدرضا علیزاده، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی و کارشناسان مدیریت نوسازی و تحول اداری جهت بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه گیلان با عناوین "بررسی ظرفیت های برندپذیری گردشگری شهر رشت " و"ارزیابی کیفیت محیط اجتماعی و فرهنگی محله های شهر رشت به منظور افزایش مشارکت شهروندان در امور محله "  برگزار شد و موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ارسال کننده: مدیرسایت
در روز 1398/6/12 زمان 12:33:20 , شاخه: عمومی