زمان برگزاری کارگاه آموزشی ایران گردی و جاذبه های گردشگری به همت اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت  


 

 

به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی ایران گردی و جاذبه های گردشگری روز چهار شنبه مورخ به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی ایران گردی و جاذبه های گردشگری روز چهار شنبه مورخ 1-3-98 ساعت 15-9  در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیلان  به آدرس : رشت تقاطع غیر هم سطح نیایش (فلکه گاز)- روبروی اداره برق- ساختمان جهاد دانشگاهی- طبقه دوم مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت شماره یک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار  می گردد. ساعت 15-9  در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیلان  به آدرس : رشت تقاطع غیر هم سطح نیایش (فلکه گاز)- روبروی اداره برق- ساختمان جهاد دانشگاهی- طبقه دوم مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت شماره یک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.

ارسال کننده: مدیرسایت
در روز 1398/2/29 زمان 11:40:04 , شاخه: عمومی