اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1399سالِ جهش تولید

دوشنبه 1399/8/5 ساعت 03:51

اخبار

فراخوان طرح‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع مدیریت بهینه پسماندها در شهر رشت   [ + | - ]

فراخوان طرح‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع مدیریت بهینه پسماندها در شهر رشت

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بهینه پسماندها در حفظ محیط زیست و آثار مخرب عدم مدیریت آن در شهر و فضاهای شهری و شرایط بحرانی موضوع پسماند در استان، مدیر محترم نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت در فراخوان طرح‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع مدیریت بهینه پسماندها در شهر رشت، از کلیه پژوهشگران و همکاران محترم شهرداری رشت دعوت بعمل می‌آورد،  ضمن مشاهده اولویت های پژوهشی این شهرداری در زیرپرتال اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت  به آدرس http : / / pajoohesh . rpcrasht . ir _ طرح های مطالعاتی یا پیشنهادات خود را به منظور مدیریت بهینه پسماندها در شهر رشت در قالب دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت یا آیین نامه نظام پیشنهادات این شهرداری، به نشانی الکترونیکی مدیریت نوسازی و تحول اداری amtm@rpcrasht.ir  ارسال نمایند.

ارسال کننده: مدیرسایت
در روز 1399/7/23 زمان 14:26:24, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل , فید